Skip to main content

Het project

HIER bevindt zich op een unieke locatie in gemeente Wormerland; langs de Zaan en omringd met historische gebouwen. Het gebied wordt getypeerd door het landelijke en agrarische karakter van de polders en het industriële karakter van de Zaan. Deze kenmerken geven identiteit aan het gebied en zijn de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. HIER zal voortbouwen op de aanwezige kwaliteiten waardoor de ontwikkeling gaat bijdragen aan de aangename woon- en werkomgeving voor haar inwoners en bezoekers.

Plan

Wat vooraf ging

Projectontwikkelaars Dreef Beheer en KondorWessels Projecten hebben afgelopen jaar de gronden van de Zaandriehoek verkregen en zijn een samenwerking aangegaan voor deze gebiedsontwikkeling. Zij hebben samen met AWG architecten een stedenbouwkundig plan gemaakt. Het woningaanbod bestaat uit circa 240 koop- en huurwoningen in het sociale, midden- en vrije sector segment. Ook is er ruimte voor een commerciële voorziening aan de Zaan.

Planning

Richting de toekomst

Er zijn vijf architecten geselecteerd voor de architectonische uitwerking en de ontwikkeling van het plan. Inmiddels is er gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting wordt eind 2024 gestart met de verkoop van de appartementen en de grondgebonden woningen. Het gebied zal in fasen in verkoop gaan en gerealiseerd worden.

Stedenbouwkundig ontwerp

Zicht op de zaan en openbaar groen

Het stedenbouwkundig ontwerp van AWG Architecten uit Antwerpen vindt aansluiting bij de directe omgeving. Bestaande kwaliteiten in het gebied worden versterkt door rekening te houden met de historische bebouwingstypologie van pakhuizen aan de Zaan. Zichtlijnen op de Zaan in (semi-) openbare groene gebieden blijven behouden en worden versterkt waar mogelijk. De groene as die in het gebied wordt gerealiseerd biedt extra ruimte voor speelvoorzieningen en grenst aan de voordeuren en toegangen van tuinen van naastgelegen bouwblokken. Dit biedt mogelijkheden voor bewoners en omwonenden om te spelen en te ontmoeten Ook worden diverse delen in het gebied autoluw om zo de woon- en verblijfskwaliteit optimaal te benutten.

Woningen

Een breed aanbod

HIER worden circa 240 koop- en huurwoningen in het sociale, midden- en vrije sector segment gerealiseerd. Het aanbod varieert van grondgebonden woningen, die in het middengebied aan de groene as zijn gelegen, tot kleine en grote appartementen die voornamelijk aan de Zaan zijn gelegen. Daarnaast is er een mogelijkheid voor  een commerciële ruimte van circa 400 m² in de Zaanbocht die ruimte geeft aan ondernemers. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan restaurant en een ruimte waar bewoners en buurtgenoten elkaar kunnen treffen. De definitieve invulling moet nog worden bepaald.

Interesse?

Meld je hier aan!

Ben je enthousiast over de locatie en heb je interesse in dit mooie project?
Meld je dan aan via onderstaand contactformulier. Dan houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.