Skip to main content

FAQ

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over HIER aan de Zaan.
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@ikwoonhier.nu.

Hoeveel woningen komen er in HIER?

Er worden ruim 240 woningen gerealiseerd. Het aanbod bestaat uit zowel koop- als huurwoningen.

Worden er ook woningen voor starters gerealiseerd?

Ja, er komen ook woningen voor starters. Er worden zowel sociale huurwoningen als vrijesector(koop/huur)woningen ontwikkelt voor starters. Het plan wordt nu verder uitgewerkt, hierdoor kunnen er nog wijzigingen ontstaan.

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Via de inschrijfpagina kun je je aanmelden als geïnteresseerde. Hierna word je op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van HIER.

Hoe zal de ontsluiting van het gebied worden bepaald?

Rondom de nieuwe ontwikkeling komt een nieuwe weg voor de te ontwikkelen woningen. Daarbij is het uitgangspunt dat de Veerdijk autoluw blijft. Door de ontsluitingsweg rondom het gebied, ontstaat tevens een autovrij binnengebied. De ontsluiting wordt in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt.

Is er genoeg speelruimte voor kinderen?

Ja, er is sprake van autovrije woonstraten waar ruimte is voor de bewoners om elkaar te ontmoeten en waar de kinderen veilig kunnen spelen. Verder wordt er nog goed onderzocht of er meer geschikte mogelijkheden zijn om meer speelruimte aan te bieden voor kinderen.

Gaan er ook aanpassingen aan de Zaanbrug plaatsvinden?

De gemeente gaat de Zaanbrug aanpassen. Dit leidt er toe dat de Zaanbrug hoger wordt dan de huidige brug. De verwachting is dat de brug daardoor minder frequent open hoeft, waardoor de verkeersdoorstroming wordt vergroot en het aantal keren dat de brug open moet, afneemt. Voor verdere vragen hierover kun je contact opnemen met de gemeente Wormerland.

Hoe gaat de planvorming verlopen?

De nieuwe planning volgt.

Hoe hoog worden de gebouwen?

Uitgangspunt van het plan is dat de bouwvolumes binnen de grenzen van de Wijzigingsbevoegdheid binnen het bestemmingsplan gerealiseerd worden. Op basis van het huidige plan worden er hoogteaccenten-appartementen? (hoge gebouwen (appartementen) langs de Zaan gerealiseerd. Deze gebouwen langs de Zaan zullen maximaal ca. 24 meter hoog zijn en uit maximaal acht verdiepingen bestaan.

Wat komt er in de commerciële ruimtes?

In de Zaanbocht bestaat er een mogelijkheid voor een commerciële ruimte op de begane grond. Er wordt gezocht naar een goede invulling van de ruimtes met als doel om de bewoners en omwonenden van HIER te verbinden. Een plek waar men elkaar kan ontmoeten en ontspannen, bijvoorbeeld een restaurant/horeca gelegenheid/ buurtruimte of combinatie van ideeën.

Hoe gaan we de bouwoverlast zoveel mogelijk beperken?

Bouwen brengt helaas overlast met zich mee. Hierbij moet rekening gehouden worden met bouwverkeer en bouwgeluid. Wij zetten ons in om de buurt zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden van de bouwroutes en activiteiten binnen HIER. Waar mogelijk nemen wij mogelijkheden om de overlast voor omwonende te beperken.

Wat worden de parkeervoorzieningen?

In het project wordt rekening gehouden met voldoende parkeren voor de nieuwbouwwoningen. Het parkeren wordt opgelost door parkeerhofjes langs de ontsluitingsweg. Onder de appartementen langs de Zaan wordt er voor bewoners een verdiepte parkeervoorziening voorzien.

Hoe wordt de verontreinigde grond in het gebied gesaneerd?

Een deel van de verontreinigde grond is ontgraven, het grondwater is gesaneerd en er is een afdeklaag met schone grond (een zogenaamde leeflaag) aangebracht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Markus B.V., een gecertificeerd bedrijf voor het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden. Daarnaast wordt de grondconditie en het grondwater actief gemonitord door een onafhankelijk milieu-adviesbureau.

Interesse?

Meld je hier aan!

Ben je enthousiast over de locatie en heb je interesse in dit mooie project?
Meld je dan aan via onderstaand contactformulier. Dan houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.