Skip to main content

Projectontwikkelaars Kondor Wessels Vastgoed, KondorWessels Projecten (beide onderdeel van VolkerWessels) tekenden deze week de overeenkomst voor het kopen van de ontwikkelgrond van woningcorporatie Eigen Haard. Het woningaanbod zal bestaan uit circa 220 koop- en huurwoningen in het sociale, midden- en hogere segment en een commerciƫle ruimte aan de Zaan.

Stedenbouwkundig ontwerp
Het stedenbouwkundig ontwerp van AWG uit Antwerpen vindt aansluiting bij de directe omgeving. Bestaande kwaliteiten in het gebied worden versterkt door rekening te houden met de historische bebouwingstypologie van pakhuizen aan de Zaan. Zichtlijnen op de Zaan in (semi-) openbare groene gebieden blijven behouden en worden versterkt waar mogelijk. De groene as die in het gebied wordt gerealiseerd biedt extra ruimte voor speelvoorzieningen en grenst aan de voordeuren en toegangen van tuinen van naastgelegen bouwblokken. Ook worden diverse delen in het gebied autoluw, om zo de woon- en verblijfskwaliteit optimaal te benutten.

Divers aanbod
Er worden circa 220 koop- en huurwoningen in het sociale, midden- en hogere segment gebouwd. Het aanbod varieert van kleine appartementen voor starters tot grotere luxe appartementen in pakhuizen en grondgebonden woningen midden in het gebied aan de groene as. Ook komt er een commerciƫle ruimte van circa 400 m2 aan de Zaan, die ruimte biedt aan verschillende ondernemers. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een restaurant en een ruimte waar bewoners en buurtgenoten elkaar kunnen treffen. De definitieve invulling moet nog worden bepaald.

Planning
Nu er een stedenbouwkundig raamwerk ligt met de beoogde volumes, zullen architecten geselecteerd worden en het plan verder detailleren en de ontwikkeling op gebouwniveau vormgeven. Dit zal verder uitgewerkt worden in samenwerking met Dreef Beheer, waarmee samen de ontwikkelcombinatie Zaandriehoek gevormd gaat worden. Het definitieve stedenbouwkundig ontwerp zal volgens planning in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond. Het gebied zal in fasen worden gerealiseerd. Naar verwachting start de verkoop van de eerste fase medio 2023.

Locatie
Zaandriehoek ligt direct aan de Zaan in het plaatsje Wormer, onderdeel van de gemeente Wormerland. Wormer behoort tot de oudste plaatsen van de Zaanstreek. Het projectgebied ligt in de Zaanbocht van Wormer, tussen de Veerdijk en de Bruynvisweg. Wormerland is een groene en diverse gemeente met een schat aan cultuurhistorische waarden. Dit door een samenspel van veenweidelandschap, het water, de droogmakerijen en de karakteristieke kernen. Wormerland ligt ten noorden van Amsterdam en Zaandam. Het vormt een groene buffer in het stedelijk weefsel van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend.